INFORMACIÓN PÚBLICA

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria que tivo lugar o 21 de decembro de 2020, acordou aprobar inicialmente o Plan Especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo- Arnados.

O Diario Oficial de Galicia nº 27, de 10 de febreiro de 2021, publica o ANUNCIO de información pública do Plan Especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo- Arnados.

O Plan Especial sométese a información pública polo prazo de dous meses, contados a partir da data de publicación (ata o 11/04/2021) co fin de que as persoas que se consideren afectadas por éste poidan examinar o expediente e deducir, de ser o caso, as alegacións ou observacións que xulguen oportunas.

A totalidade do documento técnico e os trámites contidos no expediente poderán consultarse na oficina técnica municipal das 10.00 ás 13.00 horas e no Forum Carballo solicitando en ambos casos cita previa e na páxina web do concello na seguinte ligazón:

 


 Descargar documentación

Comentarios

Entradas populares de este blog

SÍNTESE DO DOCUMENTO DE ALCANCE