Entradas

Presentouse o Plan Especial de Razo na II Xornada de Urbanismo Sostible de Lalín

Imagen
O venres 23 de novembro invitouse ao Concello de Carballo á presentación dos traballos que se están a elaborar do Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo- Arnados nas II Xornada de Urbanismo Sostible en Lalín.

Medio centenar de persoas, entre políticos de diferentes municipios e institucións, expertos da Universidade de Santiago de Compostela e técnicos da materia, participaron o venres 23 de novembro na II Xornada de Urbanismo Sostible en Galicia, organizadas polo Concello de Lalín a través da Concellería de Urbanismo.

Entre os poñentes estiveron a concelleira de Planificación e Mobilidade Urbana de Carballo, Milagros Lantes, e a arquitecta Iria Pérez Miranda, que forma parte do equipo redactor do Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións en Arnados-Razo, para expor os traballos
do Plan Especial de Razo como exemplo de traballos de urbanismo sostible no litoral.

Nesta xornada participaron ademais do concello de Carballo, o concello de Lalín, o …

SÍNTESE DO DOCUMENTO DE ALCANCE

Imagen
O Documento de alcance considera adecuados o Borrador e o Documento de inicial estratéxico do Plan presentados. Para seguir coa tramitación a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental emitiu o DOCUEMNTO DE ALCANCE onde se recollen observacións e suxerencias, tanto de este organismo como de outras institucións.
A continuación describimos brevemente as consideracións máis significativas para a integracióndos aspectosambientais e a sustentabilidade do Plan Especial: -O Plan Especial nas seguintes fases debe concretar as actuacións propostas garantindo a integración no territorio e a protección do medio natural.-O Plan supón unha mellora paisaxística do sector, pero deberá contemplar as consideracións do Instituto de Estudos do Territorio (IET) nas actuacións, que se deberán detallar nas seguintes fases (Estudo de Impacto e Integración Paisaxística -EIIP).-O plan deberá cumprir os obxectivos do Plan Director de Rede Natura  2000oZona de Protección. Zonas de maior valor natural debido a pr…

Rematou o periodo de consultas do Plan Especial

Imagen
O pasado día 16 de abril rematou o prazo de consultas do Plan Especial e dende esa data a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do territorio dispón de dous meses para emitir o "Documento de Alcance do estudio ambiental estratéxico".
Nese Documento de Alcance se recollen os informes sectoriais que emitiron as distintas administracións implicadas, así como tódalas alegacións que presentaron os particulares e/ou asociacións.
Unha vez recibido o equipo redactor as analizará, e estudiará as modificacións que pode supoñer ao Documento do Plan Especial exposto. 

Consulta o Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados

O departamento Avaliación Ambiental Estratéxica da CMAOT (Xunta de Galicia) colgou  na súa Web o PE de Razo-Arnados  para a súa consulta pública. 

Podedes consultalo no seguinte Link:


AAE Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados

Nesta web podedes participar no PE, aportando comentarios que consideredes no seguinte Link.

TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL

Imagen

REUNIÓNS COS ORGANISMOS E ADMINISTRACIÓNS IMPLICADOS NA TRAMITACIÓN DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DE RAZO.

Imagen
Nos meses transcorridos dende o inicio dos traballos de formulación do BORRADOR DO PLAN e do DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO o equipo redactor xunto con técnicos municipais tense reunidos con distintos organismos e administracións implicados na tramitación do Plan Especial de Protección, infraestruturas e Dotacións de Razo. O fin destas reunións é transmitir o obxecto do plan especial e recoller as inquedanzas e determinacións das distintas administracións e organismos que teñen que emitir informe favorable para que estas se recollan no documento do plan especial dende os seus inicios e se facilite así a súa tramitación. As reunións que o equipo ten mantido ata a data son: - 21.11.2017. DEMARCACIÓN DE COSTAS DO ESTADO - 22.11.2017. DEPARTAMENTO DE VIAS E OBRAS DA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA - 12.12.2017. D. X. DE PATRIMONIO NATURAL. - 21.12.2017. D. X. URBANISMO. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE A CORUÑA - 27.12.2017. AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA - 03.01.2018. D.X. DE CONSERVACIÓN DA …

CAMPO DE FÚTBOL

Imagen
Na xornada de participación cidadá celebrada no CEIP de Nétoma- Razo o 15 de decembro de 2017 expuxéronse, por parte dos participantes, dúbidas sobre o futuro do campo de fútbol no que xoga o clube San Isidro de Razo a competición de Liga de Fútbol Veteranos Costa da Morte, e o seu tratamento urbanístico no Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións. É importante para este equipo redactor sinalar que o actual campo de fútbol atópase fóra do ámbito do Plan Especial e por tanto non é obxecto do documento o seu tratamento nin establecer determinacións sobre o seu futuro.  Os terreos nos que se sitúa actualmente o campo atópanse dentro da delimitación do DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre) e por conseguinte son competencia do organismo Costas do Estado. O actual campo de fútbol utilízase en réxime de concesión por parte da Demarcación de Costas dependendo a súa prórroga exclusivamente deste organismo. Agora ben, desde o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de …