Normas sobre os comentarios

Tódolos comentarios do Blog deberán cumprir as seguites normas:
  • Os comentarios deben ter relación co Plan Especial.
  • Non se publicarán ataques persoais ou comentarios relacionados con outra persoa.Trate aos usuarios do mesmo xeito que quixera que o trataran a vostede.
  • Non se aceptarán comentarios difamatorios, racistas, ofensivos, inadecuados, desproporcionadamente longos e temáticamente irrelevantes, así como comentarios destinados principalmente á transmisión de propaganda ou publicidade.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

SÍNTESE DO DOCUMENTO DE ALCANCE