Entradas

Mostrando entradas de septiembre, 2018

SÍNTESE DO DOCUMENTO DE ALCANCE

Imagen
O Documento de alcance considera adecuados o Borrador e o Documento de inicial estratéxico do Plan presentados. Para seguir coa tramitación a Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental emitiu o DOCUEMNTO DE ALCANCE onde se recollen observacións e suxerencias, tanto de este organismo como de outras institucións.    A continuación describimos brevemente as consideracións máis significativas para a integración   dos aspectos   ambientais e a sustentabilidade do Plan Especial: -         O Plan Especial nas seguintes fases debe concretar as actuacións propostas garantindo a integración no territorio e a protección do medio natural. -         O Plan supón unha mellora paisaxística do sector, pero deberá contemplar as consideracións do Instituto de Estudos do Territorio (IET) nas actuacións, que se deberán detallar nas seguintes fases (Estudo de Impacto e Integración Paisaxística -EIIP). -         O plan deberá cumprir os obxectivos do Plan Director de Rede Natura  2000      o