Entradas

Mostrando entradas de enero, 2021

EXPOSICIÓN PÚBLICA

Imagen
  DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES EN RAZO- ARNADOS (DOCUMENTO APROBADO INICIALMENTE)   O Plan Especial de Protección, infraestruturas e dotacións en Razo- Arnados foi aprobado inicialmente por acordo de Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 21 de decembro de 2020 e someterase á información pública polo prazo de dous meses dende a publicación no Diario Oficial de Galicia (Pendente). O concello ten notificado a todos propietarios (titulares catastrais) de terreos de xeito individualizado dentro do ámbito do Plan Especial. A exposición ao público por parte do equipo redactor, debido a actual situación pola COVID -19, non permite á realización dunha presentación pública do documento. O equipo redactor está a atender ao público interesado en dependencias do Fórum Carball o os lun e xoves de 17:00 a 20:00. A atención realízase con cita previa que deberá solicitarse na Oficina Técnica Municipal (981.704 705). Habilítarase tamén a opción de at